dimecres, 18 de juliol del 2012

Salut a tothom. Estic considerant la possibilitat de reprende aquest blog. Passen massa coses al mon, a les nostres Illes, perque no en facem cas. Especialment a nivell polític i esportiu. A nivell polític, aquets dies hem tingut la sentencia a Maria Antónia Munar i la dimisió del capo Rodríguez com a virrei a les Illes. I pel que fa a esports, encara coetja la desaparició del Menorca i ara, aquets dies, el nou patrocinador del Real Mallorca.